Service & Garantie

Service & Garantie

 

Wanneer u producten koopt op Montheron heeft u op grond van het herroepingsrecht de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag van aflevering. 

 

 

U heeft het verkeerde product ontvangen?

Wij doen onze uiterste best om de juiste producten te versturen. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat er iets mis gaat. Mocht u een verkeerd product ontvangen dan vragen wij u om deze ongebruikt en onbeschadigd terug te sturen naar Montheron. De direct kosten voor de retourzending in het geval wij een verkeerd artikel hebben verstuurd zijn voor Montheron. Dit geldt ook voor de kosten voor de verzending naar u.

 

Voor het retourneren van producten moet u gebruik maken van het retourformulier. Hierop kan de reden van retour worden aangegeven. Voor het retourneren kan het product inclusief alle toebehoren, vergezeld van kopie van factuur/pakbon en in een deugdelijke verpakking terug gestuurd worden aan:


Montheron

T.a.v. Klantenservice

Biezelingsestraat 92

4421 BV Kapelle

Nederland

 

U heeft het juiste product ontvangen, maar deze voldoet niet aan uw verwachtingen of is beschadigd?

De kosten voor retourzending zijn in dit geval voor de rekening van de klant. Op de verzendkosten voor de retourzending wordt door Montheron geen restitutie verleend, tenzij het een uitdrukkelijke fout van Montheron betreft. Er wordt wel restitutie verleend op de verzendkosten die zijn betaald door de klant toen de bestelling is geplaatst. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van betreffende goederen terugbetaald op het opgegeven rekeningnummer. Natuurlijk is het ook mogelijk om vervangende producten voor het openstaande bedrag te bestellen. Na ontvangst van de retourzending sturen wij u een e-mail met bevestiging van ontvangst. Wanneer er beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, zal er slechts gedeeltelijke restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden. Dit in verband met de gemaakte kosten van Montheron voor het aannemen van het pakket.

 

Voorwaarden voor retourneren

Wanneer u een product wilt retourneren is het belangrijk dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.