Copyright

Copyright

 

Montheron bezit alle rechten met betrekking tot deze website. Deze site is enkel bestemd voor eigen of intern gebruik van de klanten, het is niet toegestaan om de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Montheron.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Eventuele reviews die door gebruikers/klanten geschreven worden, weergeven enkel en alleen de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Montheron is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de reviews.

De artikelen op deze website zijn volledig handgemaakt of handbewerkt op basis van bestaande producten. Het is niet toegestaan om de artikelen op deze site op enigerlei wijze na te maken, te reproduceren en in het commerciële verkeer te brengen. De artikelen en afbeeldingen op deze site zijn beschermd volgens de Auteurswet volgens Nederlands recht en als internationaal geregeld in de Berner Conventie van 1886. 

Alle woord-, beeldmerken en productbeschrijvingen op deze site zijn eigendom van Montheron, tenzij dit anders is aangegeven. Het is te allen tijde verboden om zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van deze woord-, beeldmerken en productbeschrijvingen. Als geconstateerd wordt dat foto's, productbeschrijvingen zonder schriftelijke toestemming van Montheron toch gebruikt worden, verbeurt u jegens Montheron zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Montheron enige schade aannemelijk hoeft te maken €500,- per foto, per productbeschrijving of per gebruikte tekst vermeerderd met de volledige door Montheron te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto('s) of productbeschrijvingen op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. Montheron zal in deze haar rechten handhaven.

Als geconstateerd wordt dat artikelen toch worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Montheron, maakt u eveneens inbreuk op genoemd Auteursrecht. Ook in dat geval zal Montheron in deze haar rechten handhaven en verspreiding en/of verkoop van het werk verbieden en/of een vergoeding eisen voor geleden schade. Inbreuk op het Auteursrecht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, waarop de rechter een boete van maximaal € 82.000 en/of een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar kan opleggen.

 

Het is niet toegestaan om de site te framen. Montheron acht zich niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

 

Op de informatie op Montheron en de verkoopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.