Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

 

De website en alle onderdelen daarvan met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Montheron. Het is te allen tijde verboden om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Montheron. Deze toestemming geldt ook voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Montheron stelt met uiterste zorg de informatie samen die op de site weergeven wordt. De site wordt regelmatig aangepast/geactualiseerd. Montheron behoudt zich het recht om deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving daarvan door te voeren.

 

De artikelen op deze website zijn in principe niet geschikt als speelgoed voor (jonge) kinderen.

Vestigingsadres: Biezelingsestraat 92, 4421 BV Kapelle, Nederland

E-mailadres: montheron@zeelandnet.nl

KvK-nummer: 55370357
BTW-identificatienummer: NL114072644B01

 

Privacy beleid

Bij ieder bezoek aan de site van Montheron worden de volgende gegevens bewaard:

·         Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

·         Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.

·         Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij respecteren wij de privacy van onze klanten. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor de uitlevering van de bestelling of beantwoording van uw vragen.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Montheron worden door ons gebruikt voor: opname in ons klantenbestand, het beoordelen, aangaan en uitvoering van de leveringsovereenkomst, het beheren van daaruit voortvloeiende activiteiten, waaronder gerichte marketingactiviteiten door Montheron en invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien wij de persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden willen inzetten zullen wij daarvoor altijd toestemming vragen. In geen van de gevallen zullen de persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten van Montheron verstrekt worden aan derden. U hebt te allen tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

 

Communicatie per e-mail

Wanneer u niet langer onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen wilt ontvangen kunt u zich heel eenvoudig afmelden door een mailtje te sturen naar montheron@zeelandnet.nl.

 

Communicatie per telefoon

Wij zullen alleen telefonisch contact opnemen indien u zelf uw telefoonnummer heeft doorgegeven. Wij communiceren bij voorkeur schriftelijk per e-mail, en nemen alleen in specifieke gevallen telefonisch contact op. Wij gebruiken uw telefoonnummer nooit voor het doen van marketingactiviteiten of andere commerciële zaken.

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur direct een e-mail naar montheron@zeelandnet.nl.